سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه صفری سنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
آرزو عابدی – استادیار یار دانشکده معدن، نفت، ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

معدنکاری زغالسنگ از استخراج تا کاربرد آن به عنوان سوخت، آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین را به همراه دارد. حذف این فلزات با روشهای معمول هزینه بردار است و اثرات منفی بر کیفیت آب و خاک دارند. استفاده از گیاهانی که توانایی جذب این فلزات را دارند میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی داشته باشد. در این مقاله به معرفی چند گونه گیاهی که برای بهبود آلودگی ناشی از معادن زغالسنگ به کار میروند پرداخته شده است