سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کتایون پورسخی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
محمدتقی فیضی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور حفاظت از گیاهان در عرصههای جنگلی و مرتعی کشور و در عین حال استفاده از پتانسیلهای گیاهان موجود در این نقاط در برآوردن نیازهای اقتصادی، صنعتی، دارویی، غذایی و زیباشناختی و با توجه به زیبایی و نیاز اندک بسیاری از گونههای خودرو به آب و سازگاری آن ها به محیطهای خشک، جمعآوری اطلاعات درباره این گونه گیاهان ضرورت دارد تا بتوان با پرورش آنها در فضای سبز جهت زیبایی و به عنوان پوشش گیاهی و زراعت آنها در مزارع و تولید انبوه، هم میزان تولید را بالا برد و هم فشار بر پوشش گیاهی طبیعی را کاهش داد. در این راستا گونه کاکوتی کوهی با نام علمی . Ziziphora clinopodioides Lam از خانواده Lamiaceae در دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری که از تنوع اقلیمی و غنای گونهای برخوردار هستند، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. کاکوتی گیاهی است پایا، بوتهای، با شاخههای فراوان به ارتفاع ۵۰ – ۲۰ سانتیمتر، بسیار خوشبو و معطر که خاصیت دارویی دارد و به ظاهر شبیه آویشن است و برخی آن را به اشتباه آویشن مینامند. این گونه از پراکنش وسیعی در جزایر بالکان شرقی، آسیای غربی و جنوبی، آسیای مرکزی، کوههای هیمالیا و ایران برخوردار است و دارای ۹ زیر گونه میباشد که یکی از آنها به نام Ziziphora clinopodioides subsp. rigida بیشتر در قسمتهای کوهستانی و تپهای با خاکهای شنی و سنگلاخی دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری میروید. مراحل فنولوژیک این گونه از اوایل فروردین با رشد رویشی در مناطق مختلف آغاز میشود و تا آخر خرداد ادامه مییابد. در اواخر خرداد تا اوایل تیر به مرور وارد مرحله گلدهی میشود و مدتی طولانی حدود چهار ماه از اوایل تیر تا اواخر مهر دارای گل میباشد که این ویژگی در گیاهان دیگر کم تر دیده میشود و این ویژگی میتواند در طراحی فضای سبز به خصوص در ایجاد قسمتهای صخرهای مورد استفاده قرار گیرد. این گونه به عنوان گیاه دارویی و معطر برای تقویت معده، دفع درد و ناراحتیهای معده نیز کاربرد دارد