سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – کارشناس ارشد رشته بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپور کوهستانی – عضو هئیت علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان جیرفت

چکیده:

سیلاب ها از منابع عظیم آبی هستند که از بارش های با ماهیت رگباری تولید می شوند. با مدیریت این منبع آبی خدادادی می توان از هدر رفتن آن جلوگیری کرد و خسارات احتمالی آن را کاهش داد. جهت انجام این امر باید از پارامتر بارش هر منطقه، با توجه به شرایط خاص هواشناسی آن محل که همبستگی بالایی با مقدار سیلاب ان مکان دارد، اطلاعات کافی داشت. تحلیل مقادیر بارندگی با توجه به اینکه در مناطق خشک با کمبود آمار روبه رو هستیم امری ضروری به نظر می رسد. یکی از روش هایی که جهت آنالیز های تحلیل فراوانی کاربرد گسترده دارد روش گشتاور های خطی می باشد. چرا که نسبت به مقادیر و ایستگاه های پرت حساسیتی ندارد. در این مطالعه سری حداکثر های سالانه بارش ایستگاه های حوزه هلیل رود جیرفت به منظور تعیین همگنی منطقه و تحلیل فراوانی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون همگنی نشان داد که در منطقه ایستگاه ناجوری وجود ندارد به عبارت دیگر منطقه همگن است و در آخر با استفاده از آمارZdist تابع لجستیک تعمیم یافته(GEV) به عنوان تابع توزیع منطقه ای انتخاب شد.