سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منذر دانش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدهاشم حسینی پرور – استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
علی معتمدزادگان – استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س

چکیده:

امروزه توجه خاصی به فیلم های دارای خاصیت ضدمیکروبی به منظور افزایش عمر نگهداری مواد غذایی وکاهش استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی می شود. از طرف دیگر، به دلیل نگرانی های موجود در رابطه با اثرات منفی مواد بسته بندی معمول مانند پلاستیک ها بر محیط زیست، طی سال های اخیر، استفاده از زیست مولکول های فعالی چون کیتوزان و مشتقات آن به عنوان تشکیل دهنده فیلم های خوراکی مورد توجه بوده است. علاوه بر این، کیتوزان طیف گسترده ای از کاربردها را به دلیل خصوصیاتی چون زیست تجزیه پذیر بودن، زیست سازگاری، فعالیت ضد میکروبی و عدم سمی بودن دارد. پوشش دادن مواد غذایی که بسیار در معرض فساد قرار دارند مانند ماهی ها و گوشت توسط کیتوزان به دلیل خاصیت ضد میکروبی آن، می تواند به طور چشمگیری عمر نگهداری این مواد را افزایش دهد. کیتوزان، بر روی طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها شامل قارچ ها، باکتری های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی اثر ممانعت کنندگی از خود نشان داده است. همچنین کیتوزان می تواند مانع از ایجاد محصولات اکسیداسیون گردد. از کیتوزان در ترکیب با سایر مواد به منظور بهبود خصوصیات ضدمیکروبی فیلم ها و پوشش های حاصل استفاده شده است. هدف این مطالعه، بررسی مروری اثرات ضد میکروبی کیتوزان به منظور افزایش عمر نگهداری مواد غذایی مختلف می باشد.