سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک بوداقپور – عضو هیئت علمی دانشکده عمراندانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

کیتوزان مشتق دی استیله کیتین است که بعنوان یک پلیمر کاتیونی قابل تجزیه بیولوژیکی مطرح می باشد این بیوپلیمر سه دهه است کهدر تصفیه آب و فاضلاب کاربرد داشته ودارای توانایی منحصر بفردی در انعقاد و لخته سازی ذراتمعلق و کلوئیدی جذب روغن و گریس محلول و همچنین فلزات سنگین چیلیت شده می باشد کیتوزان می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برا ینمکهای آلودمینیوم و پلی الکترولیت های سنتیک در تصفیه آب و فاضلاب مورد توجه قرار گیرد. کارایی کیتوزان در انعقاد و لخته سازی ذرات معلق وکلوئیدی و همچنین جذب یونهای محلول با انحلال آن در محلول اسید وحالات مختلف دی استیلاسیون بهبود می یابد. استفاده از کیتوزان در تصفیه آب و فاضلاب دارای مزایایی از قبیل کاهش اثرات سو بهداشتی باقیمانده آلومینیوم و پلیمرهای مصنوعی تولید لجن قابل تجزیه بیولوژیکی کاهش حجم لجن دفعی جداسازی یونهای فلزی محلول و فلزات سنگین کم به مواد شیمیاییتنظیم کننده PH و قلیائیت کاهش یونهای محلول موجود در آب و فاضلاب استفاده مجدد از زایدات دریایی و … می باشد.