سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی حسین نیا – سرباز سازندگی مرکز جهادکشاورزی بابلکنار شهرستان بابل
هادی مدرسی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

کودهای میکروبی کودهای بیولوژیک ازم یکروارگانیسم های زنده ای تشکیل شده اند که می توانند به عنوان مکمل کودهای شیمیایی یا اجزای ضروری کنترل زیستی و فاکتورهای رشد گیاه مورد استفاده قرارگیرند کودهای میکروبی و میکروارگانیسم های خاک نقش مهمی در کنترل بیماری های گیاه حذف آفات گیاهی و تبدیل بخشی از مواد معدنی به شکل قابل استفاده برای گیاهان را به عهده دارند همچنین آنها نقش مهمی در افزایش حاصلخیزی خاک و تجزیه فضولات و سمیت زدایی خاک های آلوده دارند این مقاله بهطور خلاصه مفهوم توسعه کودهای میکروبی و تلقیح کننده ها که در بهبود رشد و کیفیت خاک عملکرد و حفاظت محصولات نقش دارند را بیان می کند.نتایج نشان میدهد که کاربرد تولیدات میکروبی بطور جداگانه و یا با کودهای شیمیای ی اثرات نسبی روی کیفیت خاک عملکرد و حفاظت محصول زراعی دارد این مقاله د رمورد توسعه و کودهای میکروبی و تقسیم بندی انواع کودهای میکروبی بحث کردها ست.