سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آصف زارع – دانشجوی دکتری کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین احمدی – دانشیار گروه برق دانشگاه تهران
کار ولوکس – استاد گروه برق و کامپیوتردانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله روشی جهت کنترل سیستم های غیرخطی ساختار ثابت همراه اغتشاش پله ای با دامنه زیاد ارائه می شود این الگوریتم با تلفیق مناسبی از کنترل پیش بین و شبکه عصبی عملکردی مطلوب در ردیابی مرجع پله ای نشان میدهد الگوریتم ارایه شده توانایی کنترل مطلوب سیستمهای غیرخطی متغیر با زمان و نیز حذف اغتشاش دراین سیستم را داشته و قابلیت تعمیم به سیستم های چند متغیره را نیز دارد.