سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پوریا نام اوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین دوایی مرکزی – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله کاربرد تئوری کنترل مقاوم در میکروسکوپ نیروی اتمی ۱ مورد بررسی قرار میگیرد. مدل تیر پیوسته به عنوان مدل دقیق و پیچیده، و مدل جرم و فنر به عنوان مدل ساده از تیرکمیکروسکوپ نیروی اتمی، معرفی میشوند و عدم قطعیت ۲ دینامیک- های مدل نشده در مدل جرم و فنر، محاسبه میشود. توابع وزنی به نحوی انتخاب میشوند که سیستم کارایی لازم را به دست آورد. برایطراحی کنترل کنندهی مقاوم از تئوریH∞و برای آنالیز پایداری وعملکرد مقاوم از آنالیزμاستفاده شده است.