سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
رامین کریم زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدرضا امیدخواه – استادان دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی حق طلب –

چکیده:

درتحقیق حاضر با بررسی پارامترهای عملیاتی نسبت حلال به خوراک دمای استخراج و درصد آب همراه حلال درقالب یک طرح آزمایش ccd به مطالعه آزمایشگاهی آروماتیک زدایی استخراجی برش نفتای مخلوط پالایشگاه تهران با استفاده از حلال سولفولان پرداخته شدهاست مقادیر بهینه این پارامترها درتوابع هدف واحد و چندگانه مختلف برپایه روش تابع پنالتی تعیین شده و با استفاده ازآنالیز واریانس و شبکه عصبی درقالب یک شبکه پرسپترون چندلایه استاندارد میزان اهمیت و اثرهریک از این پارامترها درعملکرد استخراجی حلال عملیات و کیفیت و بازده محصول اروماتیک زدایی شده نهایی محاسبه شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که محتوای آب حلال و دمای استخراج به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اثربوده و استخراج دردمای پایین نیازمند استفاده ازدرصد آب همراه بیشتری می باشد.