سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه حیدری ده پیری – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناس ی
محمود خلیلی –
مهین منصوری اصفهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
شیما عبدالهی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

گارنت از جمله کانی های فرعی توده گرانیتوئیدی ملاطالب می باشد. توده گرانیتی روستای ملاطالب در شمال غربی الیگودرز)استان لرستان(، در پهنه سنندج- سیرجان قرار دارد. ترکیب سنگ شناسی این منطقه عمدتاً از دو گروه سنگیگرانودیوریت پرآلومینه دو میکایی و تونالیت می باشد. این کانی به صورت بلور های بی شکل، خرد شده و با فراوانی نسبتاً کم یافت می شود. این گارنت ها ویژگی های گارنت های دگرگونی را نشان می دهند که می تواند شاهدی برطبیعتS گرانیتوئید در بر گیرنده باشد. بر اساس نتایج آنالیزها، نوع این گارنت ها آلماندن می باشد، که میزان آن به ترکیب سنگ منشأ گرانیت بستگی دارد. بررسی های انجام شده نشان می دهد پلیت ها را باید به عنوان سنگمنشأ توده گارنت دار در نظر گرفت