سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی خانلاری – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مرتضی متوسل – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذرب
فرحناز توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذرب

چکیده:

مفاهیم ارزیابی متوازن BSC) و سرمایه فکریIC) دو روش مدیریت استراتژیک هستند که به شناسایی وارتقاء منابع فکری سازمانها در اقتصاد دانش محور کمک می کنند و در طی دو دهه اخیر معرفی شده اند. ارزیابیمتوازن اهداف را به استراتژی تبدیل می کند و سرمایه فکری لازمه رسیدن به اهداف استراتژیک است. بنابراین این دو موضوع از جهاتی با هم مرتبط هستند. یکی از این ارتباطات ناشی از وجود جنبه یادگیری و آموزش درمفاهیم ارزیابی متوازن است. در این مقاله حاضر ما به دو جنبه ی کاربرد ارزیابی متوازن در ارزش گذاری سرمایه فکری و جنبه سودمندی ارزیابی متوازن تعدیل شده و مفهوم سرمایه فکری در محیط غیرانتفاعی با تأکید بر سازمان های عمومی غیرانتفاعی می پردازیم