سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره حاجیها – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق(قیام د

چکیده:

عدم توانایی برنامه ریزی سنتی درمواجهه با تغییرات زمینه ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد که هدف آن تدوین استراتژی است مدل برایسون یکی از مدلهای برنامه ریزی استراتژیک است برنامه ریزی استراتژیک علاوه برمزایایی که دارد تعارض های ی نیز ایجاد م یکند ازجمله چگونگی مشارکت دادن افراد خارج از سازمان و و تمیز مسائل استراتژیک از غیراستراتژیک سیستم پایگاه دانش ابزاری است که دراجرای برنامه ریزی استراتژیک مفید می باشد این سیستم از پنج زیرسیستم بانک اطلاعاتی پایگاه مدل پایگاه دانش محاسبات و واسطه تشکیل شده است علاوه براین یک سازمان برای حرکت درمسیر استراتژی هایش نیازمند الگویی است که قادر به متمرکز کردن منابع و فرایندهای سازمان برمحور استراتژی می باشد یکی از الگوهای مطرح شده الگوی ارزیابی متوازن است که درسال ۱۹۹۲ توسط کاپلن و نورتن مطرح شد آنها ارزیابی متوازن را به عنوان چارچوبی برای انعکاس استراتژی تجاری معرفی کردند حاصل ترکیب سیستم پایگاه داده و ارزیابی متوازن سیستمی است به نام سیستم پایگاه دانش – کارت ارزیابی متوازن BSCKBS که دراین مقاله معرفی می گردد.