سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی خطوط راه اهن – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دان
ولی الله خلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خطوط راه اهن – دانشگاه علم و صنعت ایران ،

چکیده:

طراحی و اجرای خطوط ریلی دراین کشور از شاخص های توسع یافتگی بشمار می رود. قطعا توسع شبکه خطوط ریلی هم از دیدگاه طراحی و هم از دیدگاه اجرائی با چالش هایی روبروست. یکی از این موارد سائل مربوط به احداث خاکریز خطوط ریلی ، متکی بر بسترهای سست می باشد. راه حل های مختلفی جت حل ای مسئله در ادبیان مهندسی ملاحظه می شود و عمده این روشها مبتنی بر روشهای بهسازی خاک به منظور تامین باربری و کاهش نشست است. از دیگر راه کارهایی که در دهه اخیر توجه شایانی به ان شده ، بکارگیری مصالح سبک با مقاومت مناسب بجای مصالح خاکی در خاکریز است. از جمله این مصالح می توان به زئوفوم اشاره نمود. در این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی امکان سنجی استفاده از این مصالح برای سبک سازی خاگریز های راه آآهن مود بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که برای خاکریزها تحت اثر بار بهره برداری ۲۵ تنی ، ژئوفوم قابلیت تحمل بارهای وارده و کنترل نشست را داراست.