سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
منصور فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

مهمترین پارامترهای مورد استفاده در تحلیل های دینامیکی و استاتیکیدر مسائل ژئوتکنیکی مدول برشی ماکزیمم و مدول الاستیک ماکزیمم هستند برای اندازه گیری این پارامترها درمحدوده کرنش های کوچک معمولا از ازمایش المان خمشی Bender Element Test استفاده می شود که استفاده از ازمایش المان خمشی برای مصالح سخت مانندسنگ و بتن بسیار مشکل است زیرا برای انجام ازمایش باید دو شکاف دقیقا به اندازه ضخامت المان ها در بالا و پایین نمونه ایجاد نمود دیگر ازمایش مورد استفاده برایاندازه گیری این پارامترها استفاده از سنسورهای التراسونیک است که در مورد استفاده از این سنسورها درخارج سلول سه محوری مشکلی وجود ندارد. ولی نصب ان در دستگاه سه محوری به دلیل مشکلات اببندی و تاثیر آب برنتایج ازمایش عملا غیرممکن است.