سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهراالسادات رضوی – کارشناسی ارشد الودگی محیط زیست
نورالله میرغفاری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد رضایی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تخلیه ترکیبات نفتی درمحیط زیست به خاطر سمیت و تهدید آن برای موجودات دیگر یکی از نگرانی های اصلی محسوب می شود روشهای مختلفی برای پاکسازی محیط های آلوده به نفت استفاده می شود مواد جاذب کم هزینه و دردسترس محلی می توانند برای حذف آلاینده هایی مانند نفت و مشتقات آن از مکان های آلوده نفتی مناسب باشند. دربسیاری از کشورها مانند ایران پوسته برنج به عنوان یکی ماده زاید کشاورزی محسوب می شود که دراغلب موارد سوزانده می شود و باعث آلودگی هوا می گردد دراین مطالعه پوسته برنج به عنوان جاذب برای حذف روغنهای نشتی استفاده شده است از نمونه روغن موتورساعی بهران ۴۰ برای ازمایشات جذب استفاده شد و میزان جذب روغن به روش وزنی تعیین گردید اثر پارامترهای مختلف شامل زمان تماس دانه بندی غلظت اولیه روغن و میزان جاذب بر مقدار جذب بررسی شد نتایج نشان داد سینتیک جذب سریع بوده و زمان تعادل تقریبا در ۵ دقیقه اول بدست آمد. جذب روغن برروی پوسته برنهج از مدل لانگمویر تبعیت می کرد