مقاله کاربرد پودر آلوگرافت دمینرالیزه متعاقب جراحی دندان عقل نهفته پایین بر شاخص های پریودنتال در ناحیه دیستال دندان مولر دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد پودر آلوگرافت دمینرالیزه متعاقب جراحی دندان عقل نهفته پایین بر شاخص های پریودنتال در ناحیه دیستال دندان مولر دوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان نهفته
مقاله بیماری پریودنتال
مقاله جایگزین های استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قریشیان سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مختلفی در مورد نهفتگی دندان عقل و ضایعات پریودنتال در ناحیه دیستال مولر دوم وجود داردکه ارتباط بین خارج کردن دندان و تاثیر آن در بهبودی این ضایعات را بررسی می کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر پروتئین استخوانی دمینرالیزه در بهبودی ضایعات پریودنتال بعد از جراحی دندان عقل نهفته در مراجعین به بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان پزشکی اصفهان بود.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سو کور، تعداد ۱۶ نفر از مراجعین به بخش جراحی دهان که کاندید جراحی دندان عقل نهفته دو طرف پایین بودند، به طور تصادفی نمونه گیری و انتخاب شدند. وجود دندان عقل دو طرفه، دندان مولر دوم مجاور آن ها و میانگین سن ۲۶ سال از معیارهای ورود به مطالعه بود. شاخص عمق پاکت و موقعیت لثه چسبنده در دیستال مولر دوم در دو گروه شاهد و مورد قبل از جراحی و دوازده هفته بعد اندازه گیری شد. میانگین تغییرات داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Paired- t مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت (a=0.05).
یافته ها: بین عمق پاکت و موقعیت لثه چسبنده قبل از جراحی دندان و دوازده هفته بعد از جراحی در هر گروه تفاوت معنی دار وجود دارد (۰٫۰۰۱>p value). آزمون Paired-t نشان داد که بین عمق پاکت (۰٫۴۹۷=p value) و موقعیت لثه چسبنده (۰٫۱۵۵=p value) در دو گروه بعد از دوازده هفته، اختلاف معنی دار وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، استفاده از پروتئین استخوانی دمینرالیزه تاثیری بر شاخص های پریودنتال متعاقب جراحی دندان عقل نهفته پایین ندارد.