سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی فضل آرا – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد نیاکوثری – استادیار دانشگاه شیراز
رضوان پوراحمد – استادیار دانشکده کشاورزیورامین

چکیده:

دراین مقاله ما درمورد روش عملی ممکن است مورد بحث به اتخاذ پلاستیک در زمینه بسته بندی بصورت جمعی است بسیاری از اثرات خطرناک پلاستیکی مبتنی برنفت و بسته های درمورد محیط زیست وجود دارد بنابراین نیاز به باز اندیشی برای استفاد هاز این نوع مواد که باعث ایجاد تهدیدی برای جامعه و محیط زیست از طریق انواع مختلف بسته بندی وجود دارد دراینجا تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات موجود از منابع مختلف باز و همان ساخته شده است برای آغاز رویکرد مثبت برای انرژی و کارآمد و به اثبات رسیده compostable جایگزین پلاستیک معمولی با پلاستیک ها هستند که قابل تجزیه زیستی مناسب هرچند مطالعات و مقایسه برای استفاده درمقایسه با بسته بندی فله در بسته بندی فله در حالحاضر یک روز تعداد استفاده می شود کیسه های بافته شده کوچک و غیره پیچدتا مقایسه فیزیکی FIBC,IBC زیادی از پلاستیک که برای شیمیایی و خواص دیگر پلاستیک ها و نوع ان وجود دارد پیشنهاد شده است که استفاده از آن درمحل پلاستیک مبتنی بر نفت متعارف می تواند یک گام انقلابی برای بسته بندی زیست محیطی پایدار و محافظ مانع گاز نرخ انتقال بخار آب نفوذ پذیری اکسیژن خواص مکانیکی و همچنین خواص حرارتی از پلاستیک بسیار نزدیک و دربرخی موارد بهتر از پلاستیک معمولی است.