مقاله کاربرد پسوندها در زبان سغدی و سنجش آن با زبان یغنابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پیام باستان شناس از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد پسوندها در زبان سغدی و سنجش آن با زبان یغنابی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوستایی
مقاله ایرانی باستان
مقاله پسوند
مقاله پیشوند
مقاله سغدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی مستانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زبان سغدی یکی از زبان های ایرانی میانه شرقی است که از آن گنجینه ای پربار از متون و واژگان بجای مانده است. شوربختانه با آنکه سغدی روزگاری به عنوان یک زبان میانجی در طول جاده ابریشم روایی داشته، امروزه تنها گویشی از آن در بخش کوچکی از تاجیکستان در دره یغناب به عنوان زبان یغنابی به جای مانده است. در این نوشتار کوشش گردیده، نخست پیوند زبان سغدی از نگر ساخت واژه اعم از اینکه یک واژه بسیط است یا مشتق یا مرکب با دیگر زبانهای ایرانی مانند اوستایی، فارسی میانه و … نشان داده شود و سپس بگونه ای اختصاصی زبان سغدی با یغنابی در بخش واژگان مشتق پسونددار از نگر دگرگونیهای دستوری و معنایی که یک واژه ساده در پیوند با پسوند پیدا می کند؛ مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.