سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه مرادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی صنایع غذایی
جمشید فرمانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

غذاهای عملگر غذاهایی شبیه غذاهای متعارف و معمولی هستند اما زمانی که به عنوان بخشی از رژیم غذایی مصرف می شوند مزایای فیزیولوژیک از خود نشان میدهند و علاوه برخواص تغذیه ای پایه درکاهش خطر ابتلا به بیماریهای سخت و مزمن هم موثرند پروبیوتیک ها درحال حاضر به عنوان برترین محصولات غذاییعملگرد شناخهت می شوند که این مزایای سلامتی بخش به وسیله پری بیوتیک ها افزایش می یابند چرا که این مواد به افزایش رشد باکتریهای سودمند درسیستم گوارش روده کمک می کنند پروبیوتیک ها درواقع یکسری ترکیبات میکروبی زنده هستند که به کاربستن آنها درغذا اثار مفیدی برای سلامت انسان دربردارد دراین تحقیق سعی می شود به جنبه های مختلف استفاده ازترکیبات پری بیوتیکی درفراورده های لبنی با تاکید برپری بیوتیک اینولین پرداخته شود.