سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه رسولی سعدآباد – دانشجوی دکتری
فریبرز رشیدی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان خامه چی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین بهترین مکان برا یحفرچاه های جدید یک مساله پیچیده است که به خواص سیال ومخزن شرایط تجهیزات سطحی و چاه ها و معیارهای اقتصادی وابسته است پیدا کردن نقاط بهینه برای حفرچاه های جدید علاوه برافزایش نرخ تولید باعث افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز شده و بطور چشمگیری موجب افزایش درآمد پروژه npv می شود دراین مطالعه با استفاده ازتکنیک های پیشرفته و روشهای کوپل کردن کدهای برنامه نویسی با یک شبیه ساز یک راه حل مناسب و کارآمد جهت تعیین مکان بهینه برای حفر چاه ارایه شده است مدل دینامیک ساخته شده از شبیه ساز Eclipse E100 وروش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک GA استفاده می کند با استفاده از نرم افزار IWO تهیه شده مکان بهینه چاه های تزریق آب دو چاه تزریق و همچنین دبی تزریق بهینه برای یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران تعیین شده است.