سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله رومیانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
منصوره قائنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز فرهنگ شهر
نسرین چوبکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

پروبیوتیکها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که اگر به میزان مناسب تجویز شوند درسلامتی میزبان نقش مهمی را ایفا می کنند امروزه پروبیوتیک ها یک بخش جدایی ناپذیر درصنعت آبزی پروری هستند که درافزایش تولید نقش بسزایی دارند پروبیوتیکهای معمول مورد استفاده درآبزی پروری شامل گونه های : Lactobacillus , Lactococcus , Leuconostoc , Enterococcus , Carnobacterium , Shewanella , Bacillus ,Aeromonas, Vibrio , Enterobacter , Pseudomonas , Clostridium , Saccharomyces می باشند دخالت پروبیوتیکها درتغذیه مقاومت بیماری و سایرفعالیت های سودمند برای ماهیان بدون هیچ گونه شکی اثبات شده است از بین این فعالیت ها تعدیل سیستم ایمنی است پروبیوتیکهای مختلف چه بصورت مکملهای تک گونه ای و یا چند گونه ای می باشند می توانند فاگوسیتوز لیزوزیم مکمل فعالیت تنفسی و سیتوکینازهای مختلف را افزایش دهند آنها سیستم ایمنی روده ماهیان را تحریک می کنند و این کار را از طریق افزایش تعداد سلولهای ایمنوگلوبولین و گرانولوسیت های اسیدفیلیک انجام میدهند.