سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا مالکی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
محمدرضا مزدیان فرد – استادیار گروه شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

با وجود اینکه تجزیه سرندی یک روش مستقیم و دقیق برای تعیین توزیع اندازه قطعات محسوب می شود، ا ما این روش در مورد انفجارهای بزرگ مقیاس یک روش پر هزینه و زمان بر خواهد بود. با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از سیستم های پردازش تصویر برای تعیین توزیع اندازه قطعات حاصل از انفجار رایج شده است. مهمترین مزیت این سیستم ها، پیوستگی عملیات، هزینه کم و سرعت بالای محاسباتی است. شناسایی خطای سیستم های پردازش تصویر برای استفاده از این سیستم ها امری لازم می باشد. در این مقاله منابع خطاها هنگام استفاده از سیستم های پردازش تصویر بررسی و برای اعتبار سنجی روش پردازش تصویر در معادن سنگریزه سد گتوند علیا دو نمونه ۱۲ و ۱۵ تنی از مصالح سنگریزه تهیه شده است. سپس توزیع اندازه قطعات با استفاده از روش تجزیه سرندی و نرم افزار گلدسایز تعیین و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد روش پردازش تصویر دو پارامتر اندازه مشخصه و شاخص یکنواختی توزیع اندازه قطعات حاصل از انفجار را بیش از مقدار واقعی (تجزیه سرندی) برآورد می کند. بنابراین برای تصحیح اندازه مشخصه و شاخص یکنواختی به ترتیب از ضرایب ۰٫۷۹ و ۰٫۷۵ استفاده شد.