مقاله کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبود دهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبود دهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش تصویر
مقاله ژل بهبود دهنده
مقاله غنی سازی
مقاله نان بربری
مقاله طرح آماری مرکب مرکزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد امیر
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر افزودن سدیم استئاروئیل لاکتیلات و پروپیلن گلیکول در دامنه ۰ تا ۰٫۵ g/100g به فرمول ژل بهبود دهنده بر روی خصوصیات تصویر پوسته و مغز نان بربری غنی شده با سویا و به منظور بهینه سازی خصوصیات مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد *L پوسته و مغز و دانسیته سلولی با افزایش سدیم استئاروئیل لاکتیلات افزایش یافتند اما **b، اندازه حفرات و تخلخل مغز نان به طور معنی داری کاهش یافتند. از سوی دیگر، افزایش پروپیلن گلیکول موجب کاهش *L پوسته و افزایش *b مغز نان گردید. *a و *b پوسته نیز تحت تاثیر هیچ کدام از اجزاء ژل قرار نگرفتند. بررسی آماری نتایج با طرح مرکب مرکزی نشان داد که بهترین خصوصیات، زمانی حاصل می گردد که فرمول ژل شامل ۰٫۵ g/100g سدیم استئاروئیل لاکتیلات و ۰٫۵ g/100g پروپیلن گلیکول باشد.