سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرناز زارعی اسفندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رضا رضایی سوخت آبندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جعفر مسعودسینکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

به منظور بررسی پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و گیاه چه ذرت K.Sc 704 آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی آزاد اسلامی واحدقائم شهر در سال ۸۹ اجرا گردید تیمارها شامل پلی اتیلن گلایکول ، با غلظت ۱۰ درصد نیترات پتاسیم با غلظت ۰/۵ درصدکلرید پتاسیم با غلظتهای ۲ درصد آب و شاهد بدون پرایمینگ بود نتایج نشان داد که حداکثر سرعتجوانه زنی برای محلول پیش تیمار پلی اتیلن گلایکول با غلظت ۱۰ و هیدروپرایمینگ آب بدست آمد. کمترین وز ن تر ساقه چه و درصد جوانه زنی برای پیش تیمار کلرید پتاسیم با غلظت ۲ درصد حاصل شد.