سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار و مدیرگروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس نور
هادی رزاقیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
بهروز محسنی سی پی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری

چکیده:

درحال حاضر مناقشات زیادی میان کشورهای مختلف جهان برسر موضوعات متعدد در بهره برداری از منابع آبی در جریان می باشد چرا که آب مایه حیات بوده و با هدایت اصولی آن از نقاط مختلف رودخانه و یا درقالب پدیده های هیدرولوژیکی به عنوان مهمترین شریانهای حیاتی اهمیت موضوع روشن خواهد شد فلذا با توجه به حفظ این شریانهای حیاتی حساس و مهم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مطرح میگردد دراین راستا تدابیر مختلف نظامی و غیرنظامی برای مدیریت جنگ توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد بدون شک استفادهاز پتانسیل های طبیعی و یا مدیریت منابع آبی مختلف موجود در یک منطقه را می توان به عنوان یکی از شیوه های موفق در این کارزار تلقی نمود. از این رو نوشتار حاضر با هدف معرفی و تحلیل پدیده های هیدرولوژیک به عنوان یکی از شیوه های پدافند غیرعامل انجام پذیرفته است.