سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد عباس زاده – استادیار دانشگاه تبریز
محمدباقر علیزاده اقدم – استادیار دانشگاه تبریز
علی بوداقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شمسی محمدنژاد – مسئول دفترتحققات کاربردی ناجا

چکیده:

درعصرحاضر یکی ازمقولاتی که توجه خیلی ازجامعه شناسان عالمان اهل سیاست و مدیریت و خیلی از اندیشمندان دیگر را به خود جلب کرده است کاربرد پدافند غیرعامل درحوزه های مختلف می باشد به این نحو که هرکس بنادارد با کاربرد آن درزمینه کاری مربوطه اش بتواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل نماید براین اساس مقاله حاضر درصدد است با الهام ازتئوری های توسعه شهرهای مرزی چون کریستالر گریش و … و رفاه اجتماعی باتا و امنیت اجتماعی بوزان کاربرد پدافند غیرعامل درشهرهای مرزی را با توسل به شیوه هایی چون افزایش احساس تعلق شهری دربین مرزنشسنان آموزش فرهنگ شهروندی تامین نیازهای اولیه مرزنشینان درقالب نظام های مشارکتی توزیع عادلانه امکانات و مواهب شهری و توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان ازطریق اشتغال زایی و مواردی مانند آن به صورت نظری تحلیل نماید.