سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
ساحل دولتی میله سرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

مشکلات دفع زباله های پلاستیک ها و مصرف روزافزون آنها، در سالهای اخیر محققین را بر آن داشت جهت بازیافت و استفاده مجدد پلاستیک های ضایعاتی فعالیت های گسترده ای انجام دهند. این مقاله به بررسی تاثیر زباله پلاستیک پلی اتیلن ترفتالایتPET) حاصل از بطری های نوشیدنی، به صورت سنگدانه در بتن خودتراکمSCC) پرداخته است. درصد های مختلف وزنی زباله پت جانشین بخش ریزدانه بتن در طرح اختلاط، ۵% ۱۰ و ۱۵ % بودند. در همه طرح ها مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان به ترتیب ۴۵۰ و ۰٫۴۳kg/m3بود و از فوق روان کننده برای دستیابی به بتن خودتراکم استفاده گردید. پودر سنگ آهک به عنوان ماده پرکننده در طرح اختلاط به کار گرفته شد. آزمایش های جریان اسلامپ، قیفV ,جعبه Lروی بتن تازه و آزمایش های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی در سنین مختلف، مدول الاستسیته و شکافت برزیلی در سن ۲۸ روزه برای بررسی خواص آزمونه های بتن خودتراکم به کار گرفته شدند. نتایج نشان دادند، افزودن زباله پت به بتن خودتراکم باعث کاهش مقاومت فشاری ۲۸ روزه برای درصدهای جانشینی فوق الذکر به ترتیب ۳۷%۴۱ % و ۴۲ % نسبت به آزمونه کنترل کاهش دارد و در سن ۹۰ روزه مقادیر برابر ۳۵%۴۰ و ۴۰ % بودند. همچنین، افزودن زباله پت سبب کاهش چگالی آزمونه ها می باشند. علاوه بر آن استفاده از زباله پت در صنعت بتن، در کاهش نگرانی های زیست محیطی نقش مهمی خواهد داشت