سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عاجل تربقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدباقر نوبخت – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمود هریسچیان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

موضوع محدودیت و کمبود ذخایر انرژی در کره زمین امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست و از اینرو این تحقیق به نوبه خود در یافتن راه مقابله با این مشکل و به جهت بهبود مدیریت پروژه در جهت حفظ انرژی و سرمایه های ملی کشور قدم بر میدارد. مطالعه میدانی تحقیق حاضر روی پروژه قطار شهری مشهد و پروژه ساختمانی آبادگران می باشد. در این مقاله نتایج تجزیه و تحلیل از اطلاعات به دست آمده ارائه شده است. همچنین به ارائه الگوی مناسب برای مدیریت انرژی در پروژه های ساختمانی در مراحل مختلف پروژه پرداخته شده است