سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
راضیه نیازمند –
مژگان شورمیج –

چکیده:

همواره سعی براین بوده است که مواد غذایی با اجزا و ترکیبات مفید و ضروری که کمبودشان احساس می شود غنی سازی شوند اکثر این ترکیبات ضروری بهعوامل محیطی مانندنود دما حساس بوده و تخریب می شود از طرفی برخی از مواد مغذی مانند اسید چرب امگا _۳ درصورتی که بطورمستقیم بهماده غذایی افزوده شود به دلیل ناپایداری و اکسایش پذیری باعث ایجادطعم و بوی نامطلوب می شود به کمک فرایند میکروکپسول سازی ریزپوشانی می توان مواد جامدمایع یا گاز را در مواد دیواره محصور کرده و کپسولهای ریزی را تولید کرد که مواد هسته ی درونی را از شرایط محیطی حفاظت کرده و طعم و بوی نامطلوب را نیز می پوشاند از جمله روشهای ریزپوشانی می توان به خشک کردن پاششی پوشش دهی بستر سیال اشاره کرد دراین مقاله روشهای ریزپوشانی و کاربرد آن در صنایع غذایی مورد بررسی قرارگرفته است.