سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
کوشان نایب زاده –
مهدی محمدیان –
مریم انتشاری –

چکیده:

سویا دارای ارزش غذایی بالایی میباشد و پروتئین های آن از لحاظ اقتصادی جانشین خوبیبرای پروتئین های حیوانی می باشد بنابرگزارش FDA پروتئین های سوا سبب کاهش بیماریهای قلبی عروقی می شوند مصرف شیرسویا درکشورهای غربی طی یک سال ۳۱ درجه رشد داشته و درحال افزایش می باشد پاستوریزاسیون شیر سویا با فرایندهای حرارتی باعث تغییراتی درپروتئین ها ویتامین ها و سایرموادمغذی شده و تازگی محصول را کاهش میدهد لذا با استفاده از فرایندهای غیر حرارتی مانند فشار بالا MPa 300-800 به تنهایی و یا به همراه حرارت ملایم می توان اثرات سوء فرایندهای حرارتی برمواد مغذی را از بین برد و بدون استفاده از مواد نگهدارنده با نابودی میکروارگانیسم ها و غیرفعال کردن آنزیم های نامطلوب بازدارنده تریپسین و لیپواکسیژناز مدت ماندگاری را افزایش داد و از طرف دیگر با بهبود ویژگیهای رئولوژیکی تغذیه ای و کاهش طعم لوبیایی شیر سویا تمایل مشتری به مصرف شیرسویا را بالا برد.