سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
روح الله رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
فرشید قنبری – دانشجو مهندسی عمران

چکیده:

چگونگی تغییر هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات به دلیل تصادفی بودن آنها به شدت وابسته به شرایطی خاص می باشد بنابراین برای برآورد این هزینه ها نمی توان رابطه استانداردی را ارایه نمود اما می توان در حدقابل قبولی توسط مدل برازش داده شده براساس داده های سالهای قبل آنرا تخمین زد لذا دراین مقاله هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات یک شرکت خصوصی را با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون به عنوان یکی از زیرمجموعه های هوش مصنوعیمورد پیش بینی قرار دادیم و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که شبکه عصبی استفاده شده قادر به تخمین قابل قبولی درخصوص برآورد این هزینه ها است بنابراین شبکه های عصبی مصنوعی را به عنوان ابزاری کارا می توان برای ایجادبهبوددرتصمیم گیری مدیران بکارگرفت.