سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آیدا عرفانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
نیما کریم پوردرو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

تاکنون برای نمایش رفتار معماری نرم افزار مدلهای متعددی پیشنهاد شده است نمودار همکاری یا تعامل در زبان UML یکی از انواع این مدلهاست مشکل اصلی در مدلسازی معماری نرم افزار با زبان UML در این است که دراغلب اوقات نمودارهای دیدهای مختلف که برای یک معماری یکسان ارایه می شوند با یکدیگر سازگاری ندارند به این معنی که ممکن است در برخی از نمودارها از کلاس ها یا روابطی استفاده شود که در نمودارهای دیگر کهدرواقع مکمل آن نمودارها می باشد نامی از آنها برده نشده باشد یا اینکه حتی روابط میان آنها با یکدیگر د تناقض باشند که این خود باعث عدم سازگاری مدلها با یکدیگر و پایین آمدن پیوستگی و انسجام مدلها با یکدیگر می شود ما دراین مقاله تلاش کرده ایم که با ارایه یک هستان شناسی برای متامدل برای نمودار همکاری و تعریف متاقواعد جامعیتی روی آن سازگاری میان نمودار همکاری و کلاس در معماری نرم افزار را کنترل نماییم. بنابراین هدف از این مقاله خودکار کردن بخشی از روند وارسی جامعیت درمستندات رفتاری است