سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ایران
سامان حسینی همتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ایران
اشکان محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ایران

چکیده:

در این مقاله استفاده از هادیهای پرظرفیت به عنوان یک روش موثر جهت کاهش تلفات شبکه برق منطقه ای غرب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور شبکه مذکور بطور دقیق با تمامی المانها و اجزا در نرم افزار DIgSILENT شبیه سازی و میزان تلفات این شبکه در پیک بار یک شب تابستانی محاسبه شده است. با بررسی تلفات هر یک از خطوط انتقال و فوقتوزیع، پرتلفات ترین خطوط در بار پیک شناسایی شدند. در این خطوط با جایگزینی هادی های آن با هادیهای پرظرفیت که ظرفیت جریاندهی و حرارتی بالاتری دارند ، تلفات اهمی خطوط به میزان چشمگیری کاهش یافته که منجر به کاهش تلفات کلی شبکه فوق میشود . ارزیاب ی اقتصادی نشان داد که هزینه تعویض هادی های خطوط پرتلفات با فروش انرژی حاصل از کاهش تلفات کلی شبکه در مدت زمان قابل قبولی جبران خواهد شد.