سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

لیلی بسطامی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
میررضا موسوی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دراین تحقیق مطالعات چاه پیمایی برروی سازند آسماری در میدان گازی گشوی جنوبی واقع در شمال غرب بندرعباس چاه شماره ۳ انجام شده است نمودارهای چاه پیمایی در شناخت خواص فیزیکی سنگ همانندسنگ شناسی و حجم شیل تخلخل ، تراوایی و نوع خلل و فرج بسیار مفیدند دراینمطالعه جهت بررسی سنگ شناسی حجم شیل و نوع کانی رسی در سازند آسماری از نگارهای گاما GR اسپکترومتری گامای طبیعی NGS نوترون NPHI دانسیته RHOB و سونیک DT استفاده گردیده است براساس تغییرات نگارهای چاه پیمایی و با استفاده از نرم افزار IP سازند آسماری دراین میدان به پنج زون قابل تقسیم است. بررسی سنگ شناسی سازند آسماری با استفاده کراس پلاتهای نوترون – دانسیته، نوترون – سونیک، دانسیته – سونیک و M-N نشان دهنده لیتولوژی آهک، آهک دولومیتی و آهک شیلی در قسمتهای بالایی سازند می باشد و به سمت اعماق پایینی به لیتولوژی غالبا آهکی تغییر می یابد که تطابق خوبی را با مطالعات پتروگرافی نشان میدهد.