مقاله کاربرد نور شدید طپشی در درمان خال spilus: گزارش چند بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۸۶ تا ۴۹۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد نور شدید طپشی در درمان خال spilus: گزارش چند بیمار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیزر
مقاله نوردرمانی
مقاله هیپرپیگمانتاسیون
مقاله خال اسپایلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محبوبه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدپور پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نتایج بالینی و میزان عوارض استفاده از Intense Pulsed Light (IPL) جهت درمان خال اسپایلوس (Nevus spilus) طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: در یک مطالعه نیمه تجربی، ۱۴ بیمار با تشخیص بالینی خال اسپایلوس مراجعه کننده به کلینیک لیزر بیمارستان رازی تهران از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ وارد مطالعه شدند. پس از تایید آسیب شناسی با سیستم IPL با پارامترهایی مطابق با تیپ پوست و محل ضایعه طی یک تا سه جلسه با فاصله ۲۱-۱۴ روز طی سه ماه درمان شدند. دو ماه پس از اتمام درمان، اثر درمانی بر مبنای عکس های گرفته شده و میزان رضایت بیماران و کنترل عوارض ارزیابی شد.
یافته ها: بهبود عالی در یک بیمار، بهبود خوب در هشت بیمار و بهبود اندک تا صفر در پنج بیمار حاصل شد. عارضه پایداری گزارش نشد. بیماران جوانتر و بیمارانی که ضایعه را در زمان کوتاهتری داشتند به درمان پاسخ بهتری دادند (P=0.002)
نتیجه گیری: IPL درمانی موثر و ایمن در مورد خال اسپایلوس است؛ اما مطالعات دیگری جهت بررسی کفایت و عوارض درمان توصیه می شود.