سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق رحیمی شعرباف – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله مسئله آنالیز مولفه های اصلی بررسی و به حالت فازی تعمیم داده می شود این مقاله شامل سه بخش است در بخش اول شکل متداول و حالت قطعی آنالیز مولفه های اصلی بیان میشود دراین بخش نحوه استفاده از تحلیل اجزای اصلی ماتریس کواریانس و الگوریتم آنالیز مولفه های اصلی بیان خواهد شد در بخش دوم نحوه استفاده ا زنظریه گراف در تعیین مولفه های اصلی بیان می شود ودربخش سوم تعمیم مساله آنالیز مولفه های اصلی در سه شیوه مختلف به حالت های فازی مورد بررسی قرار میگیرد.