سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
لیلا مکانی – دانشجوی دکتری عمران آب

چکیده:

اکثر پدیده های طبیعی تغییرات ناگهانی از خود نشان میدهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است نظریه رویدادهای غیرمنتظره روش مناسبی را برای مدلسازی سیستمهای دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند ارایه می کند با این نظریه می توان تغییرات زمانی و مکانی سیستم دینامیکی را روی اشکال هندسی که مدلهای رویدادهای غیرمنتظره نامیده می شوند منطبق کرد این نظریه رابطه متقابل بین متغیرهای سیستم را با یکدیگر بصورت یک مدل هندسی توصیف می کند از جمله زمینه های بالقوه کاربرد این نظریه درمهندسی آب می باشد دراین مقاله کاربردهای مختلف نظریه رویدادهای غیرمنتظره در سه فرایند مهندسی آب مرفولوژی رودخانه، انتقال رسوب و جهش هیدرولیکی، معرفی و مورد بررسی قرارگرفته است.