سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی لشکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

ظرفیت پوسته شمع های بتنی درجا ریز تابع رفتار فصل مشترک خاک دانه ای و پوسته شمع می باشد و با توسعه مدل های رفتاری برای فصل مشترک خاک-پوسته شمع می توان توانایی پیش بینی ظرفیت پوسته شمع ها را بهبود بخشید. در این مقاله، یک مدل رفتاری پیشرفته برای فصل مشترک خاک های دانه ای-پوسته شمع ارائه می شود. مدل پیشنهادی به عنوان مکانیزم انتقال بار در قالب روش قطعه برای پیش بینی چگونگی بسیج ظرفیت پوسته شمع های درجا ریز به کار برده می شود. نشان داده می شود که روش پیشنهادی توانایی در نظر گرفتن آثار حالت ، زبری و سختی اعمال شده به فصل مشترک خاک-پوسته شمع را داراست و پیش بینی های آن از دقت قابل ملاحظه برخوردار می باشند.