مقاله کاربرد نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انباشت
مقاله تداعی های واژگانی و مفهومی
مقاله ریفاتر
مقاله شبکه ساختاری
مقاله شعر ققنوس
مقاله نشانه شناسی شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی لوچهرقانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظریه نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر، ابتدا اشعار به دو شیوه خوانش دریافتی (heuristic) و خوانش ناپویا (retroactive) بررسی و واکاوی می شوند که در مرحله اول به جستجوی معنا و در مرحله دوم به دلالت های زبانی توجه می شود، در این خوانش، پس از مشخص کردن عناصر غیر دستوری در متن، ارتباط پنهانی و درونی عناصر متن در قالب انباشت و منظومه های توصیفی تبیین می گردد، سپس خواننده یا منتقد به دریافت تداعی های واژگانی و مفهومی یا موضوعات کلیدی روی می آورد و سرانجام این مباحث به دریافت و کشف شبکه ساختاری شعر می انجامد. در شعر ققنوس نیما، پس از بررسی و تحلیل عناصر غیر دستوری، به انباشت ها، منظومه های توصیفی و شبکه ساختاری زیر می توان دست یافت: انباشت ققنوس و محل زندگی و جامعه؛ منظومه های توصیفی ناامیدی و غربت شاعر و بی تفاوتی و یاس جامعه؛ شبکه ساختاری: ناامیدی – رنج و اندوه – مرگ – آینده امیدبخش.