سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهربانو کاظمی الموتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران، کارشناس آزمایشگاه ژنو
محمد علی ابراهیمی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم پایه و کشاورزی
مهرشاد زین العابدینی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
محسن مردی – دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

علیرغم اینکه ایران یکی از بزرگترین صادر کنندگان انار دنیا بشمار م یرود، تاکنون مطالعه دقیق و گسترده ای پیرامون تنوع ژنتیکی و تعیین اصالت ژنتیکی انار صورت نگرفته است. در این مطالعه، ابتدا کارایی ۱۲ نشانگر ریز ماهواره در ۱۰ ژنوتیپ انار موجود در کلکسیون یزد بررسی شد و در ادامه تحقیق هفت نشانگر ریز ماهواره با بهترین چند شکلی، مورد استفاده قرار گرفت. کارایی این نشانگرها در ۲۳۸ ژنوتیپ انار ترش موجود در کلکسیون یزد ارزیابی شد . آغازگرهای SSR-MP26 و SSR-MP39 به ترتیب ۰/۹۰۷ و ۰/۵۴۴ بیشترین و کمترین PIC را نشان دادند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را در شش گروه تفکیک کرد که تنوع ژنتیکی بالای ژنوتیپ های انار ترش ایران را نشان داد. این تحقیق نشان می دهد که کلکسیون انار یزد ممکن است، دارای ژنوتیپ های یکسان با اسامی مشابه بوده و ژنوتیپ های مورد بررسی نیز از اختلاط ژنتیکی بالایی برخوردار باشند. به منظور کسب اطلاعات دقیق تر پیشنهاد می گردد که در مطالعات بعدی از تعداد آغازگرهای ریزماهواره بیشتر و اطلاعات مورفولوژیکی استفاده شود.