سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدجعفر حجازی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، اهواز
علیرضا توران پور – کارشناس ارشد راه و ترابری، جهاد دانشگاهی استان خوزستان، دانشکده مهند

چکیده:

استفاده از سیستم هوشمند حمل و نقلITS)در روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی بسیار مؤثر واقع شده است. استفاده از این سیستم ها در ایران به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای در حال گسترش است. اما نکته مهم در استفاده ازITS تعیین محل های بهینه و مناسب جهت نصب تجهیزات می باشد. استفاده ازسامانهی تعیین موقعیت جغرافیاییGIS) و تجزیه و تحلیل داده های مکانی، روشی است که می توان از آن در تعیین محل های بهینه و مناسب نصب تجهیزاتITS استفاده کرد . محور اندیمشک – پل زال با ۶۰ کیلومتر طول و قرار گرفتن در مسیر شاهراهی آسیایی از اهمیت فوق العاده ای در میان محورهای ایران برخوردار است. تحلیل تصادفات محور اندیمشک – پل زال نشان می دهد سهم عامل انسانی درتصادفات محور اندیمشک – پل زال ۹۷ درصد است [ ۱] لذا با توجه به تأثیرITS بر کاهش نقش انسان در تصادفات با آگاه سازی کاربران راه و هشدارهای به موقع به آنها می توان انتظار داشت که استفاده ازITS در مکان های مناسب در کنار نظارت و کنترل پلیس راه، موجب کاهش چشمگیر تصادفات محور اندیمشک – پل زال شود.