سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ثمین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب، دانشگاه زابل
سیدمحمود طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب، عضو هیات علمی، دانشگاه زابل
فرزاد حسن پور – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

روند رو به رشد توسعه و فعالیت های مختلف انسانی، منجر به ورود آلاینده های مختلف به آب های زیر زمینی می گردد. در این میان استفاده از تکنولوژی های جدید نرم افزاری برای بررسی تأثیرات این آلاینده ها امری ضروری به شمار می آید. این مطالعه به بررسی و پهنه بندی عناصر مختلف کیفی آب در محدوده دشت مختاران، توسط نرم افزار ArcGIS و روش های زمین آمار می پردازد. بدین منظور از تمامی سرچشمه هایی که در این منطقه جهت تأمین آب شرب و کشاورزی استفاده می گردید، نمونه برداری پارامترهای کیفی آب انجام گرفت. سپس تمامی اطلاعات در محیط نرم افزار، تحت لایه های توصیفی وارد شده و درونیابی با استفاده از روش کریجینگ، جهت تهیه نقشه های پهنه بندی کیفی انجام گرفت. این نقشه ها روند معناداری را برای اکثر پارامترها نشان می دهند. با توجه به استفاده گسترده از آب و احتمال شیوع بیماری های مختلف مربوط به آب آشامیدنی در این منطقه، این مطالعه می تواند راه گشای تصمیمات آتی مسئولین جهت برداشت صحیح آب در این منطقه باشد