سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکترای حمل ونقل و ترافیک، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حمل ونقل،
سیداحسان جعفری نسب – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده حمل ونقل، دا
میثم کمال پور – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده حمل ونقل، دا
سعید توفیق نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده حمل ونقل، دا

چکیده:

پیچیدگی‌ فزآینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه‌ مساعدی‌ برای‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ فرصت ها و تهدیدات‌ محیط، فراهم‌ ساخته‌ است. چنانچه‌ از یک‌ سو رشد و توسعه‌ تکنولوژی‌ انسان‌ را در جدال‌ با رخدادهای‌ طبیعی‌ قدرتمند ساخته‌ و از سویی‌ دیگر پیچیدگی‌ و ارتباط‌ تنگاتنگ‌ صنایع‌ سبب‌ بروز معضلات‌ همه‌ جانبه‌ در رخدادهای‌ ظاهراً‌ واحد شده‌ است. به علاوه در شرایط کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در زندگی انسان بازی می کند. در این میان رویکرد فناوریهای رایانه ای ونرم افزار های شبیه ساز به گونه ای است که می تواند با وانمود سازی موقعیت های بحرانی سبب تسریع پردازش اطلاعات و سهولت در امور تصمیم گیری و تصمیم سازی شود. با گسترش استفاده از نرم افزارهای رایانه ای، مدیریت و بویژه مدیریت بحران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نرم افزارهای قدرتمندی در این زمینه تولید شده اند. مقاله حاضر بر آن است، تا با معرفی نرم افزارهای کاربردی در زمینه مدیریت بحران، راهکارهایی عملیاتی در چنین موقعیت های بحرانی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره ارائه دهد.