سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق شهبازی – عضو هیئت علمی گروه خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با گسترش کاربرد رایانه به عنوان ابزاری مفید و کارا در راستای استفاده هر چه بهتر از تکنیکهای خلاقیت ونوآوری در راستای حل مسایل کیفیتی و به دنبال آن ، نیاز حتمی دانش پژوهان به آشنایی با نرم افزارهای مطرحدر زمینه خلاقیت و نوآوری که هر روز بیش از پیش شاهد آن هستیم ، لزوم معرفی و کاربرد این نرم افزارها که در کلیه زمینه های مختلف مهندسی و مدیریتی قابل استفاده می باشد احساس گردید. این مقاله برگرفته شده از پروژه مطالعاتی نویسنده تحت عنوانخلاقیتشناسی شش سیگمامیباشد که به معرفی نرمافزارهای حل خلاق مسئلهTRIZ و (CPS و کاربرد آنها در مراحل مختلف روششناسی شش سیگما میپردازد.در اصل مقاله نرم افزارهای Ideation Brainstorming ، Innovation Workbench (IWBEureka on demand معرفی شده و چگونگی کاربرد آنها در سه فاز اول ششسیگما شرح داده میشود.