سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سامان وشاحی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد شعبانی –

چکیده:

نانو مواد در صنایع مختلف کمک کننده صنعتگران میباشد. کاربرد نانومواد درصنعت برق و بکار گیری در صنایع هواپیمایی و خودروهادر حال حاضر که بهرگیری از انرژی اتمی برای برخی کشور ها فقط در حد تئوری وجود دارد اهمیت بسزایی دارد.انسان با علم نانو مواد قادر به ساخت روباتهای میکروسکوپی خواهد بود. امروزه ازطرفی به دلیل کاهش یافتن منابع اولیه انرژی های فسیلی دردنیا و از طرفدیگر به دلیل ایجاد آلودگی های شدید زیست محیطی در اثر افزایش مصرف این منابع،توجه خاصی به منابع جدید تامین انرژی مانند اما استفاده از این منابع مستلزم دستیابی به · انرژی های خورشیدی، بادی و… می شود تکنولوژی تبدیل کننده این پتانسیل ها به مثل پیلهای سوختی سلهای خورشیدی و…(ازسوی دیگر، نانوتکنولوژی، به سبب بهبود (· انرژی های الکتریکی، مکانیکی و… استکیفی ابزارها، مصرف کمتر مواد اولیه مصرف کمتر انرژی، کاهش تولید مواد زائد و افزایش سرعت تولید در کشورهای پیشرفته به عنوان · مهمترین روش تولید و ساخت این ابزارها، مطرح است