سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین رزاقی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حمیدرضا صادق نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

شتاب فزاینده مصرف انرژی درجهان محدودیت منابع انرژی فسیلی و اثرات مخرب ناشی از مصرف این سوخت ها باعث شده که تحقیقات گستردها ی برروی روشها و فناوری های جدید صورت پذیرد یکی از این فناوری ها نانوفناوری است فناوری نانو واژه ای است کلی که به تمام فناوری های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می شود معمولا منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود ۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر میب اشد این فناوری به دو صورت در تولید انرژی مکانیکی به کارگرفته شدها ست نخست اصلاح روشهای کنونی تولید انرژی مکانیکی به نحوی که باعث کاهش ترکیبات حاصل از احتراق شامل NOX,SOX,CO2,CO و غیره که اثرات نامطلوبی برسلامت انسان ها و محیط زیست دارند گردد دراین خصوص محققین در حال مطالعه برروی گوگردزدایی از سوختهای فسیلی به کمک نانوکاتالیست ها همچنین استفاده از کاتالیزورهایی درم حفظه احتراق اند تا آلودگی و اثرات مخرب ترکیبات حاصل از احتراق را کاهش دهند از طرفی دیگر یکی از مهمترین پیشرفته های صورت گرفته در تولید انرژی با راندمان بالا و آلودگی کم ساخت پیلهای سوختی می باشد پیل سوختی سیستمی الکتروشیمیایی استکه در آن یک واکنش اکسیداسیون و احیا انرژی شیمیایی سوخت را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می کند یک پیل سوختی از پنهج قسم ت اصلی شامل صفحات دو قطبی لایه نفوذ گازی کاتد الکترولیت و آند تشکیل شده است.