سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
نوشین شیروانی –
بابک قنبرزاده –

چکیده:

از آنجایی که اکثرروشهای نگهداری معمول مواد غذایی در مورد غذاهای تازه و آماده مصرف قابل کاربرد نیست برای نگهداری این قبیل محصولات از بسته بندی های ضدمیکروبی استفاده می شود این بسته بندی ها نوعی بسته بندی فعال اند که حاوی ترکیبات ضدمیکروبی می باشند به دلیل افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی بیوتیک ها دانشمندان به دنبال یافتن ترکیبات جایگزین برای آنتی بیوتیک ها هستند نانوذرات فلزی مانند طلا نقره و مس از این دسته مواد می باشند نقره بهدلیل واکنش با گروه تیول آنزیم های میکروارگانیسم ها باعث دناتوره شدن آنزیم و درنهایت مرگ سلولی می شود بسته بندی های حاوی نانوذرات نقره می تواند درساختار پدهای جاذب و یا درترکیب با پلیمرهای پلی اتیلن پلی پروپیلن پلی استایرن به کاررفته و با ازادسازی یونهای نقره باعث کاهش جلوگیری و یا به تاخیر انداختن رشدمیکروب ها و درنتیجه افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت محصولات غذایی می شود.