سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه سنگچولی – کارشناس ارشد پژوهشی، موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آ
شروین فقیهی راد – هیئت علمی، موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آبی، گروه ر
یوسف خلج امیرحسینی – هیئت علمی، موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آبی، گروه ر
بایرامعلی محمدنژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده: