سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه شیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور واحدری
محمد رضوانی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
روح اله رستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

نانو تکنولوژی یا کاربرد فناوری در مقیاس اتم و مولوکول یکی از تکنولوژی های نو ظهور در قرن حاضر بشر می باشد که آینده اقتصادی جهان را به شدت متأثر خواهد نمود.گستردگی دامنه تاثیر این فناوری بسیار زیاد بوده و می تواند بیشتر جنبه هایزندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد.نانو تکنولوژی کاربردهای زیادی در حوزه های مختلف ازجمله غذا،دارو،بهداشت،انرژی،محیط زیست، بیوتکنولوژی و کشاورزی دارد. در این مقاله به برخی کاربردهای این تکنولوژی در زمینه کشاورزی و علوم زیستی مانند ارتقای ژنتیکی گیاهان و حیوانات،افزایش عملکرد گیاهان،کاهش آلودگی محیط زیست،بهبود کیفیت و طعم غذاها،کاهش مصرف علف کشها وآفت کشهای شیمیایی و غیره اشاره می شود