سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین امیدی – دانشجوی کارشناسی پیوسته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان مرکز

چکیده:

از آنجایی که علم نانو و فناوری نانو یک زمینه ی فرارشته ای و فرابخش می باشد علوم و صنایع مختلف از جمله مهندسی عمران متاثر از این فناوری شده است. به وسیله ی مطالعات آزمایشگاهی انجام شده روی بتن با نانو سیلیس رفتار این ذرات مورد بررسی قرار گرفته که جداول و ارقام نشانگر این هستند که ذرات نانو باعث بهبود خواص بتن می شوند. سوالات تحقیق: در این مقاله ، به کاربرد ذرات نانو در بتن پرداخته شده و در زمینه ی عواملی چون نفوذ پذیری آب در بتن ، مقاومت سایشی، مقاومت فشاری و انعطاف پذیری در بتن روسازی مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق: در این آزمایش به مقایسه ی دو نوع بتن (بتن با نانو سیلیس و بتن معمولی ) پرداخته می شود . برای آزمایش نفوذپذیری با بر رسی ساختار میکروسکوپی بتن با نانو سیلیس از سیلندرهایی به اندازه های مشخص استفاده شده و با اضافه کردن پلی پروپیلن به بتن و ریختن آنها در قالبهای مکعبی به اندازه های تعیین شده و با جایگزین کردن ذرات نانو نظیر نانوسیلیس آزمایش مقاومت فشاری ، مقاومت سایشی و انعطاف پذیری انجام می شوند. نتیجه گیری: طبق آزمایش های انجام شده روی بتن با نانو سیلیس می توان به افزایش مقاومت در برابر نفوذ پذیری آب در بتن یا همان آب بند شدن اشاره کرد که با بررسی ساختار میکروسکوپی بتن با نانو سیلیس روشن می شود که خیلی متراکم تر و یک دست تر از بتن معمولی است و همچنین برای افزایش مقاومت سایشی از پلی پروپلین استفاده می شود که با جایگزین کردن ذرات نانو نظیر نانوسیلیس ، مقاومت سایشی ، فشاری و همچنین انعطاف پذیری بتن در مقایسه با پلی پروپلین افزایش شگرفی دارد